Gazeta Shqiptare : 2020-05-23

Faqe 1 : 1 : 1

Faqe 1

Kryeredakt­or: Erl MURATI Tel:( 04) 2359- 104, Fax:( 04) 2359- 116 E- mail: gazetashqi­ptare@ hotmail. com Çmimi, 50 lekë ( 1.5 euro) Viti XXVII - Nr. 81993 E shtunë 23 Maj 2020 Opinioni Opinioni Ditës i Ditës i ( Në foto) 2- 3 Në faqet “BLUETOOTH” I KENI VËNË RE? Kush janë VIP- at shqiptarë që ngjajnë si “dy pika uji” Nr. 704 Nevila Samarxhi Redaktore: Enida HImaj - Art Designer: SUPLEMENT I PERJAVSHEM ALBA HOXHA E shtunë 23 Maj 2020 I JEP FUND HISTORISË ME ALBI NAKON Sherri She mes partnerëve dhe ndërhyrja e familjes OLSI BYLYKU PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.