Gazeta Shqiptare : 2020-05-23

Kriza : 2 : 2

Kriza

2 - FAQJA E PARE E shtunë Maj 23 2020 KRIZA Redaktor i Rretheve: Shpërndarj­a: Redaktor i Kulturës: REDAKSIA: Trëndafile VISHA, Fatmira Nikolli, ADMINISTRA­TA: Alma Smokthina 0682074397, Elvis Llaka Cel 0682074416, Cel: së Autotrakto­rëve, Tiranë - Tel:( 04) 2359- 104 Tel& Fax:( 04) 2359- 116 Tel:( 04) 2359- 104/ 359- 123. Tiranë, www. balkanweb. com, Nevila SAMARXHI, Art Designer: email: marketing@ gazetashqi­ptare. com, Përgjegjës­e e Financës: Marketingu: 0688087823- Em ail: ADRESA: Ish- Drejtoria e Uzinës redaksia@ gazetashqi­ptare. com, Marketingu: Internet: SHTYPUR në “Klasik” Spk gazetashqi­ptare@ hotmail. com; PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.