Gazeta Shqiptare : 2020-05-23

Reforma : 23 : 23

Reforma

ZBAVITJE - 23 E shtunë Maj 23 2020 30. Në krye të subjekteve. 31. Rrëmbeu Helenën. 33. Fundi i një samurai. 35. Ishin hipokritë për Krishtin. 37. Ngrin... nga frika. 39. Përdorej kundër malaries. 40. Perëndia që u zu në gjumë nga Menelau dhe Aristeu. 44. Tund në ekstreme. 45. Piaf e Milord. 46. Në hyrje të sallës. 33. Jean, që solli duhanin në Europë. 34. Mund të jetë dëshmor. 36. Pak stabilitet. 37. Arturo i Brecht. 39. Një pjesë e onkologjis­ë. 40. Mbyllin një shtëpi. 41. Të parat në stafetë. 42. Qe profet i vogël. 45. Me break në tenis. 46. Mbyllin një sirtar. 47. Qe perëndesha që lindi Arionin. VERTIKAL 1. Inicialet e Santana- s, kitarist. 2. Nota e diapazonit. 3. Eshtë frika nga shehet e hapura. 4. Diftong në duar. 5. Duhen në ekstreme. 6. Qe libri erotik i Mallanaga Yatsyayana- s. 7. Lauda ish- pilot i Formula 1. 8. Janë lotët që gjithkush i derdh me kënaqësi. 9. Një poemë. 10. Fund tuneli. 12. Një eleganat si Aramis. 13. Qe kryeqyteti i Asirisë. 14. Qe toreador i famshëm. 15. Urdhëroi sakrifikim­in e Ifigjenias. 16. Eshtë pushteti i... bashkisë. 17. Qe lumi i Karontit. 18. Inicialet e Klee piktor. 19. Ishte gjuha e Jezu Krishtit. 23. U shndërrua në dre nga Afërdita. 28. Rex i Nero Wolfe. 35. Nino, kompozitor i njohur. 36. Një... story e John Le Carré. 38. Shkroi Tregime të jshtëzakon­shme. 41. Kufizojnë një sektor. 42. Inicialet e Einstein. 43. Inicialet e Matthieu, këngëtare. 44. Kufizojnë sportet. SUDOK KRIPTOSKEM­E KRIPTOSKEM­E Përgjigjja Dy figurat kanë ndryshime nga njëra- tjetra tëhënie të mençuramen­çuramençur­amençurame­nçura Thënie PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.