Syhani merr vesh se i ati ka vrarë Salihin

Intervista - - VAZHDIMET E TELENOVELAVE -

Turhani rrë ëmijë ë ka parë krimin. Shirini i thotë Syhanit se të atin ia ka vrarë Rizai. Ajo e kë ë ë me hetuesin. Rizai i thotë Tahsinit se do të përdorë ëmijën për të ë ëna e ëmijë thotë se i biri ka kërkuar të ë ë - ë dhomën e tij për të kërkuar dhe gjen diskun. ë shtëpinë e dja ë i vihet në ërkohë, edhe ëmija i shpë ë e ruante. Atë e shpë ë ë - ë, ndë - surin e shpë - ni e ë tregon hetuesit ë kishte parë në

në ë ë ë pas ata i rre ë ë ë

Tahsini pë ë burg. hetuesin dhe i japin atij diskun. ërkohë ë i mungon disku dhe kërkon të shohë regjistrimet e kamerave të ë, ai pushon nga puna punonjë ë ndihmoi ë i thotë hetuesi se Rizai mund të ketë gisht në vrasjen e të ëmës është gati ta ndihmojë për këtë, por ai ia pret hovin, duke e mbajtur në burg pë ë bëri. Rizai bind ësin të dorëzohet në ër ë shkëmbim të ë do t’i japë ë dhomën e tij të ërkon Tahsinit t’i tregojë nëse Rizai ka gisht në vrasjen e të ëmës, por ai mohon. - zanë. Papritur, Tahsini ndjehet

ë shtëpi dhe gjen të ë aty. ë kërcë ë ë mirë. Ata të premton ta marrë në shtë ë pas ai takohet në korridoret e spi ë motrë ë ka ardhur aty për Tahsinin.

ërret Rizanë për diskun, por ai përsëri thotë se janë mund të përdoret si provë ërkohë ë dhe ai rikthehet në shtëpi. Shirini do të ë ë se nuk është i saj për di ë bë - ë ën

ësi pë bashkë me armë ë ka vrarë Sa ërrasin të bëjë njohjen e tij si rrëmbyesin e

‘i ndodhi me Rizanë ërbohet kur merr vesh se Rizai ki ërkohë ë atij se - ëtë i thotë edhe Syhani Ta ë - tuesin, duke i thënë se pak kësaj është ëron të ërndryshe do të pë ë në burg.

Syhanit i thonë se Tahsini ka një sëmundje të pashërueshme, por ajo nuk ia thotë këtë të atit. ëtë gjë merr vesh edhe Turhani në ë pë ë rrugë ërcënon se do ta ojë në

Tahsini vendos të marrë pjesë në tender bashkë me ish ndërmarrjen e tij të vjetër, të drejtuar ë - ë ë do të vënë ata në tender. Rizai kërkon t’i bëjë një vizitë në shtëpi Tahsinit, por ai dhe Syhani e presin me këmbët ën në ë ër, Turhani kërcë ë

ëgjon Shirinin të ë ër Rizanë dhe shkon të pë ë. ërcënon Rizanë në rrugë, por ndërhyn po ën në burg dhe i kërkon të mos takohet dhe kontaktojë më me Tahsinin. ë ë tenderin dhe pë ë birin.

ë takojë ësin në burg dhe e pyet se për kë - ën se mund të pë ë 30 vjet në burg si Ri Turhani dhe i thotë atij se duhet të ë

ë ëhet ë dhe të gjithë Rizai i thotë Syhanit se Tahsini e ka ngrënë - ë - ë bë të ë me një grua.

ë gjithëve dhe ë është i i ati është duke vdekur dhe ai pë ë ë. Tahsini shkon në burg të takojë ën, por ajo i thotë se nuk do ta takojë më ë se nëse nuk do t’i ndodhte të atit kjo, ajo do të kishte ikur.

ë ësin e kanë ë në ë ë dhomën e tij me një ë mjeku, i vë një jastë ë ë ë një gjemb në këmbë ë ë ishin para portës së kuptojnë

ë tregojë - ë të motrës ë Rizai është bërë pronar i ho ë pë me të. Ai e merr në dhomën e tij dhe i tregon videon ku i ati vret ërkohë në - ërkon Syhanit të ë të vërtetën nga ër të shpëtuar babanë.

ën së Rizait dhe derë ë i thotë se Rizai nuk është aty. Syhani i thotë atij pë ë - suri i tregon pë ësit, gjë ë e dëgjon edhe Turhani. kërkon të punojë për të - ni i thotë ë zgjedhjet, do t’ia japë aksionet e saj të diskutojnë për Rizanë, por ajo ia ë vërtetën.

Tahsini takohet me Turhanin ë punojë për të, por ërkohë Rizai i thotë është duke vdekur. Të njëjtën gjë i thotë ës në burg.

ërkohë borxh makinë ër t’i shpëtuar ndjekjes së ë.

Shivai i thotë Texhit se po ë akuzat kundë ërkohë - ja Ç ë Prijanka të ë vonë Shivai merr vesh se Gajatra dhe Texhi kanë Anikën.

Samia i thotë Prijankës dhe Anikës për natyrën zhgënjyese të ë Çabra. A është duke thënë ajo të vërtetë ë Anika Shivain para se situata të pë ë - ëson. ë vonë Çabra vendos të bëjë ceremoninë e rokas ( dhënies së dhuratave nuses ë ikin në ë për ceremoninë e rokas. Shivai pë Ç ë ka gënjyer duke thënë se Devi është Çajas. ë martesën e Devit dhe Prijankë ë vonë, Prijanka i kërkon Anikës të bindë ë ajo të takojë Devin. Anika trembet kur sheh Devin në dhomën e Prijankës. ërkohë, Rudra pë ë zgjidhë ndryshimet mes Samias ë vonë, Shivai pushon nga puna Anikë ë ka ënë Devin të takohet me Prijankën.

Om pë ëjë Shivain të kuptojë gabimin e tij, ndërsa Anika vendos të ërë punën e ë vonë, Shivai zemërohet kur merr një ë për Gajatrën dhe shkon ta takojë atë ësohen me ë ka pushuar nga puna Anikë ërkohë, zëvendës ë Ranvir akuzon Shivain për vrasjen e Gajatrës! A është

Anika i thotë Ranvirit di ka për natën kur Gajatra u vra. Do ta ndihmojë kjo Shivain t’i shpëtojë akuzë ë mbrojtje si ka ësi me mburojë! A do të harrojë gjith ka Anika dhe ta ë ë ërit Oberoi ë dozë të ë esh kundër dhimbjeve, ndërsa Anika i dëgjon të ër të ë vonë, Shivai pyet Anikën pse e shpë po bie ai në dashuri me të

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.