E zgjidhni dot?

Intervista - - ARGËTIM -

1. Ish udhëheqës i një vendi fqinjë.2. I ka buka në mes. 3. Formë 4. Vegël muzikore. 5. Është

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.