Living : 2020-05-01

LIVING PASION : 141 : 141

LIVING PASION

Kur dikush ka tipare të forta të shenjës që i përket, këshillohe­n kristale që i shkojnë për shtat asaj shenje. rohet” të rregullohe­t e të përputhet me strukturën e qëndrueshm­e. Në mjekësinë kineze, kristale të ndryshme përputhen me organe e pjesë të ndryshme të trupit, në sajë të dridhjes dhe valës që emeton çdo kristal. Shpesh ata që janë skeptikë, si dhe jo të hapur ndaj metafizikë­s, më pyesin “çfarë energjie kanë kristalet?”. Pavarësish­t se ka studime të pakundërsh­tueshme për energjinë e tyre, unë pyes pse vetëm shkenca perëndimor­e duhet të ketë ekskluzivi­tetin e përdorimit të fjalës “energji”. Kur flasim për energjinë e kristaleve, duhet të kuptojmë se kemi të bëjmë me energji shumë të imta dhe duhet të jemi të hapur ta mësojmë e ta kuptojmë këtë. çfarë ka nevojë e mund ta ndihmojë atë periudhë mikun apo mikeshën time. Kur më kërkojnë një kristal specifik, mundohem të kuptoj se për ç’qëllim e duan dhe nëse nuk është i duhuri, sugjeroj e jap diçka të përshtatsh­me. Këshilla e vetme që jap, ka të bëjë me qëllimin që i vëmë vetë ne kristalit. Kur kërkojmë diçka nga vetja dhe përpiqemi ta përmbushim, po të mbajmë një kristal që na ndihmon për këtë, ai kthehet në një kujtesë të qëllimit tonë. çfarë kemi nevojë vërtet. Nëse një periudhë të caktuar jemi “në ajër” dhe i kemi lënë punët pas dore, duke menduar se qiranë e shtëpisë do ta paguajë universi, atëherë mund të na hyjë në punë një kristal që të na kthejë e të na mbajë me këmbë në tokë; kështu ndodh edhe kur jemi duke punuar pa fund e ana materiale na ka bërë të harrojmë se në jetë ka edhe gjëra të tjera të rëndësishm­e; një kristal që na bën më të hapur ndaj botës shpirtëror­e, pa dyshim që do të ndihmonte në gjetjen e ekuilibrit. Janë të vërteta të gjitha këto ndasi që bëhen, për shembull, në bazë të shenjave të horoskopit? Patjetër që ka një bazë pse disa kristale ndihmojnë një shenjë horoskopi apo një tjetër. Nëse marrim si shembull karakteris­tikat jo të mira të një shenje A duhet të besojmë te fuqia e gurit që ai të funksionoj­ë? Nëse kristalet ndahen në kategori, cilat janë elementet që krijojnë këto ndasi? Kristalet nuk duhen mbajtur me besim të verbër e aq më pak të pritet ndonjë mrekulli prej tyre. Kur më pyesin se si ka mundësi që besoj në energjinë e tyre, them se nuk është çështje besimi, përkundraz­i, është studim i vazhdueshë­m dhe etje për të zgjeruar njohuritë e për të kuptuar se si e përse funksionoj­në. Kur diçka shoqërohet me dijet e duhura, atëherë bëhet një mjet i fuqishëm për t’u përdorur. (për shembull, dashi shquhet që është nevrik) Nëse flasim për vetitë metafizike, ndarja kryesore bëhet në bazë të ngjyrës. Gjithashtu, është përcaktues edhe prejardhja dhe përbërja minerale. atëherë një kristal qetësues e tokëzues pa dyshim që ndihmon. Kur dikush ka tipare të forta të shenjës që i përket, këshillohe­n kristale që i shkojnë për shtat asaj shenje. Gjithsesi, personalis­ht i këshilloj ndryshe ata që më drejtohen për një kristal sipas shenjës së horoskopit. Pavarësish­t nga ajo që na sugjerohet nga shenja jonë, duhet të shohim për Ka ndonjë këshillë që duhet të ndjekin personat të cilëve ua dhuron? Shumicën e kristaleve që dhuroj e zgjedh duke u përpjekur të kuptoj se për 141

© PressReader. All rights reserved.