Living : 2020-05-01

STIL JETESE : 212 : 212

STIL JETESE

TRUEBEAM RADIOTERAP­I SYSTEM Teknologji­a më bashkëkoho­re në trajtimin e Kancerit vetëm në Spitalin Hygeia a. Kohë trajtimi e shkurtër & preçizion shumë i lartë b. Kontroll në kohë reale e pozicionit të Tumorit c. Trajtim i Kancerit të Mushkrisë me Skaner 4D me precision shumë të lartë d. Trajtim i Kancerit të gjirit me Skaner 4D pa prekur zemrën e. Radiokirur­gji – Trajtimi me sukses I tumoreve të vogla të kokës & metastazav­e në 1 séancë të vetme, pa Kirurgji f. Trajtimi metastazav­e të Mëlçisë, apo edhe në çdo vend tjetër, përvetëm 3 ditë Krahas ngrtijes së këtij shërbimi, në Departamen­tin e Radioterap­isë Hygeia, vit pas viti, janë bërë investime edhe për futjen e teknikave më të fundit dhe ndër më efikaset për trajtimin e kancerit siç është edhe Teknika IMRT. Por tashmë, me qëllimin për të ofruar gjithmonë avangard në teknologji­në më të fundit mjekësore por edhe për të qenë në lartësinë e kërkesave të pacientëve në ofrimin e zgjidhjeve optimale në trajtimin e Kancerit, Spitali Hygeia bën investimin e rradhës në këtë fushë, nëpërmjet futjes së një prej sistemeve më bashkëkoho­rë sic janë Akselerato­rët Linearë TrueBeam High Definition Radioterap­i System. Ky sistem është i dizenjuar enkas për trajtimin me preçizion maksimal dhe kohëzgjatj­e trajtimi shumë të shkurtër të të gjitha tipeve të kancerit dhe në çdo pjesë të trupit, duke sjellë kështu një sërë avantazhes­h për pacientët e trajtuar, krahasuar sidomos me teknikat e aplikuara deri më tani, dhe përkatësis­ht: Një tjetër investim, këtë rradhë në fushën e trajtimit të Kancerit me (rrezatim), vjen në Spitalin Hygeia dhe përkatësis­ht në Departamen­tin e Radioterap­isë, duke futur për herë të parë në Shqipëri & Rajon teknologji­në më të avancuar dhe më efektive të trajtimit të kancerit, teknologji­a TrueBeam Radioterap­i System. Radioterap­ia është një nga trajtimet onkologjik­e që përdor rrezatimin jonizues për eliminimin e qelizave tumorale (duke vrarë qelizat tumorale apo duke penguar riprodhimi­n e tyre). Rrezatimi jonizues prodhohet nga aparatura bashkëkoho­re të quajtura Akselerato­r Linear aparaturë e cila në botë që prej vitit 1980 zëvendësoi në masë të gjerë aparaturat e Kobaltit të cilat përdoreshi­n për të trajtuar kancerin. Spitali Hygeia ka qenë i pari spital privat në vend që për herë të parë futi shërbimin e Radioterap­isë, si një shërbim tejet i domosdoshë­m dhe revolucion­ar në trajtimin e kancerit. Nisur nga këto avantazhe, sajë teknologji­së së përparuar që akselerato­ri TrueBeam disponon, arrihet të aplikohet një plan I personaliz­uar trajtimi, bazuar në specifikat e secilit pacient, madje dhe në zonat më të vështira në të cilat lokalizohe­t tumori të tilla si kokë-qafë, mushkëri, gjoks, prostatë. Një tjetër avantazh mjaft I rëndësishë­m është edhe fakti që të gjitha këto proçedura dhe trajtime në Spitalin Hygeia ofrohen nën asistencën dhe përkujdesj­en e një stafi mjekë Onkologë - Radioterap­eut profesioni­stë dhe me eksperienc­ë të suksesshme ndërkombët­are.

© PressReader. All rights reserved.