Living : 2020-05-01

LIVING SHTËPI : 58 : 58

LIVING SHTËPI

Më pas kalohet në sallon, ku përpara divanit të madh qëndron pikërisht faqja e madhe e fokusit, ku është pozicionua­r televizori gjithashtu “extra-large”. Ndërkohë, nuk mund të mos mrekullohe­sh nga pamja që ofrojnë vetratat e shumta, që shoqërojnë sallonin dhe zonat e ndërlidhur­a me të. Në zgjatim të sallonit, vjen e pandërprer­ë me konture, zona e gatimit, e ngrënies dhe një bibliotekë e madhe, e cila është aq e lartë, sa është projektuar bashkë me shkallën rrëshkitës­e ndihmëse. Por ajo që është tërësisht risi, është dhoma e lojërave, kushtuar të vegjëlve të shtëpisë. INGRID MARTINI interior designer 58 LIVING.AL PRANVERË 2020

© PressReader. All rights reserved.