ÇFARË ËSHTË QUIET LAKE?

Living - - LIVING MODË -

Vetëm 4 kilometra larg Tiranës, ndodhet në komunën e Farkës, në një nga zonat me zhvillim të madh në kuadrin rezidencial dhe atij të shërbimeve. Falë pozicionimit gjeografik të favorshëm, e bën komunikimin me qendrat urbane shumë të aksesueshëm. Normat e ulëta të shfrytëzimit të terrenit, së bashku me kërkesat për ruajtjen e hapësirave të gjelbra natyrale, do t’i lejojnë banorët e ardhshëm të kësaj zone, të shijojnë në vazhdimësi një kontakt të drejtpërdrejtë me mjedisin natyror.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.