SHKELJET E BUXHETIT

Panorama (Albania) - - PANORAMA -

TË ARDHURA TË MUNGUARA NË BUXHET

• Nga shkeljet në tatime • Nga shkeljet në dogana • Pronës shtetërore të dhënë

me qira dhe koncesione • Nga shkeljet për taksat

dhe tarifat vendore • Nga projektet me financim të huaj • Totali i të ardhurave të munguara 12,748,000 lekë 2,136,644,000 lekë 2,499,022,000 lekë 39,984,000 lekë 55,875,000 lekë 4,820,691,000 lekë

DËMI EKONOMIK PËR BUXHETIN 2017

• Në shpenzime për paga dhe shpërblime 11,289,000 lekë • Në shpenzime operative 62,301,000 lekë • Në fondin e kujdesit shëndetësor 156,970,000 lekë • Në shpenzimet për investime 572,723,000 lekë • Në projektet me financim të huaj 252,871,000 lekë • Totali i dëmit me efekt në buxhet 1,239,379,000 lekë

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.