FJALEKRYQ 2

Panorama (Albania) - - PANORAMA -

1. Eshtë solemne në kishë 5. Eshtë makina për guidë 12. Shtet aziatik 13. Kthehet në fund të fundit 14. Kush e thotë... lutet 15. Një pemë 16. Paguhen për shërbim 18. Kështu përfundn një polic 19. Eshtë shoqëria e ekonomisë së tregut. 21. Mund të jetë metalprerëse 22. Eshtë hon 23. Inicialet e Asimov 24. Falas pa kufij 26. Robbins aktor 27. Të fundit në surf 29. Eshtë hanxhari 31. U dha emrin grekëve 32. Inicialet e Munch piktor 34. Një dëshirë fikse 35. Janë mballoma 37. Janë krahinat 39. Ekstreme në takime 40. Në krye të trupave 41. Navratilova teniste 43. Janë efektet e padëshiruara të ilaçeve 46. Wilhelm që goditi mollën 48. Një pjesë e aparaturës 49. Pak stabiltet 50. I fanshëm ai i Anne Frank 1. I ktheu në njerëz Eaku 2. Stolz aktor 3. Gjysma e sasisë 4. Hapen në kufij 5. Eshtë detari 6. Eshtë ajka e shoqërisë 7. Një gjah në Afrikë 8. ... Bazar që këndojnë në Itali 9. Në mes të dhomës 10. Rastisin në krye 11. Akoma është ndry- she 13. Denis i enëve me presion 16. Lihen me orar 17. Ndryshe për latinët 19. Një atentator vetëvrasës 20. Kush ka... premton të bëhet as 21. Një gaz për guzhinë 24. Ai dhe ajo 25. Një satelit i Uranit 28. Kështu bëhet ai që nuk të ndahet 30. Eshtë porosia e fundit 33. Gjysma e metrit 36. Një pemë 37. Reid aktore 38. Mund të jetë kalendarik 41. Një vit që parashikohet 42. Gjysma alarmi 44. Fillojnë nazet 45. Inicialet e Signoret 47. Ekstreme në litar.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.