Legalizimet, lista zyrtare me emrat e rinj që marrin tapinë në Tiranë

Përfituesit të paraqiten në Drejtorinë Tirana Rurale për tapinë

Panorama (Albania) - - FAQE 1 - TIRANE

Pas përfundimit të praktikës së legalizimit, ALUIZNI ka miratuar edhe lejet përkatëse për rreth 200 familje në kryeqytetet.

Përfituesit duhet të paraqiten pranë sporteleve të Drejtorisë Tirana Rurale për të tërhequr dokumentin e pronësisë. Pas kësaj faze nis një tjetër, përkatësisht ajo e regjistrimit të pronës në Hipotekë. Kërkesa bëhet nga ALUIZNI nëpërmjet një formulari të posaçëm, i cili do të përmbajë të dhënat bazë. Brenda 10 ditëve nga depozitimi i kërkesës, Hipoteka ka detyrimin që të përmbyllë procedurat e regjistrimit. Pas kësaj, brenda pesë ditëve qytetarët do të njoftohen nga ALUIZNI për të kryer pagesën e shërbimit. Dokumenti përcakton gjithashtu që certifikata e pronësisë të dërgohet në shtëpi përmes shërbimit postar.

VONESAT Së fundmi, ajo që vihet re është mungesa e interesit nga ana e qytetarëve për të përmbyllur këtë proces. Në mënyrë të vazhdueshme Agjencia e Legalizimeve iu ka bërë thirrje që të paraqiten për të tërhequr lejen, por sërish ka nga ata, të cilët ende nuk janë paraqitur për të tërhequr dokumentin e pronësisë. Kjo ka sjellë akumulim të dosjeve dhe njëherazi bllokim të procesit për regjistrimin në Hipotekë. Është e rëndësishme që ato familje, të cilat kanë detyrim financiar për parcelën ndërtimore, të paraqiten për të tërhequr faturën dhe për të shlyer detyrimin që iu takon. Vetëm në këtë mënyrë do të kenë të drejta të plota mbi objektin dhe truallin ku kanë ndërtuar.

REFORMA Prej muajit janar do të nisë nga puna edhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës, një institucion që do të bëjë bashkë në një çati ALUIZNI- n, Hipotekën dhe Agjencinë e Trajtimit të Pronave. Nëpërmjet kësaj reforme të nisur tashmë, duke qenë se është hartuar edhe baza e nevojshme ligjore, synohet shkurtim i procedurave dhe njëkohësisht shkurtim i afateve për marrjen e certifikatës së pronësisë.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.