Kryekontrollori i SHBA pret Leskajn: Model për reformimin e KLSH- së

Panorama (Albania) - - FAQE 1 -

Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Bujar Leskaj, takoi dje në Washington DC në zyrën e tij Kontrollorin e Përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gene L. Dodaro, personaliteti më i rëndësishëm i auditimit suprem publik në botë. Në takimin e zhvilluar, kreu i KLSH- së Leskaj vlerësoi riaktivizimin e bashkëpunimit mes të dyja institucioneve të auditimit të lartë që nga viti 2012 dhe e informoi Kryekontrollorin amerikan për 10 risitë kryesore të zhvillimit të KLSH- së gjatë viteve 2012- 2018. Leskaj theksoi se standardet e auditimit të Zyrës së Llogaridhënies Qeveritare ( GAO), institucionit suprem të auditimit të SHBA- ve, si reflektimi më i saktë i standardeve ndërkombëtare ISSAI, institucioni i KLSH- së i kishte gjithnjë parasysh. Kryetari i KLSH- së e informoi kolegun amerikan edhe për zbatimin nga KLSH të përvojës amerikane në fushën e integritetit, nëpërmjet Kodit të Kryetarit të KLSH, ku përfshihet vendimi i titullarit për mosrikandidim, si dhe projektin, i cili do të zbatohet në muajt e parë të vitit 2019 për botimin e protokolleve të GAO- s në raportet e saj me Kongresin Amerikan, si dhe të përvojës amerikane në ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të institucionit të auditimit suprem publik. Në fjalën e tij, Dodaro vlerësoi punën impresionuese të kryetarit të KLSH- së në reformimin e institucionit dhe në drejtim të zbatimit të standardeve ISSAI, si dhe falënderoi për botimin në shqip të standardeve të GAO- s, të përfshira në përmbledhjet “Yellow Book” dhe “Green Book”. Kryekontrollori i SHBA- ve theksoi punën e mirë të KLSH- së në drejtim të fitimit të dijeve në auditim, nëpërmjet botimeve të standardeve të fushës dhe shkëmbimit të eksperiencës me institucionet supreme të auditimit partnere. Në takim ishte i pranishëm edhe drejtori i Planifikimit Strategjik në GAO, Blockwood, i cili, nga ana e tij, cilësoi të suksesshëm bashkëpunimin e KLSH- së me Qendrën e Ekselencës në Auditim të GAO- s.

Leskaj e Dodaro

Kreu i KLSH- së, Leskaj me homologun e SHBA- ve

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.