Paketa antishpifje, AMA do gjobisë portalet

Zbardhen dy projektligjet, AMA monitoron edhe tregun online, kush shpif 5 herë në vit, i mbyllet portali

Panorama (Albania) - - FAQE 1 -

Zbardhen dy projektligjet e qeverisë për paketën antishpifje.

Draftet janë hartuar nga qeveria dhe janë në fazën e konsultimit dhe pritet që shumë shpejt të kalojnë për miratim në Këshillin e Ministrave. Nismat në fjalë konsistojnë në ndryshimin e dy ligjeve, atë për mediat audiovizive ku do të futet koncepti i mediave online, si edhe ligji për komunikimet elektronike dhe postare. Në ligjin e parë, atë për ndryshimin e ligjit për mediat audiovizive, janë futur edhe sanksionet që do të bëhen për mediat online që do të publikojnë informacion të pavërtetë. Masat e qeverisë duket të jenë tejet të rrepta. Ato fillojnë nga gjoba deri në 1 milion lekë, si edhe në mbylljen e aktivitetit të medias online. Konkretisht, ligji parashikon që personat mund të ankohen për lajmin e publikuar në median online. Kjo ankesë e tij shqyrtohet nga Këshilli i Ankesave pranë AMA- s dhe nëse nuk bëhet sqarimi i informacionit të publikuar në bazë kërkesës së ankuesit, merren masat administrative. Këto masa shkojnë nga 100 mijë lekë deri në 1 milion lekë. Krahas kësaj, gjoba fikse prej 800 mijë lekësh parashikohet kur ankesa e qytetarit nuk merret në konsideratë nga Operatori i Publikimit të Shërbimit Elektronik ( OPSHE). Masa tjetër që parashikohet në këtë ligj është edhe pezullimi i aktivitetit të medias online. Nëse një media publikon informacion të pavërtetë deri në tri herë brenda vitit kalendarik, i pezullohet aktiviteti për 24 orë. Nëse një media publikon më shumë se katër herë informacion të rremë për 1 vit kalendarik, ai pezullohet për 1 javë. Nëse këto shkelje përsëriten më shumë se 5 herë, atëherë ak- tiviteti i medias online pezullohet për 1 vit. Ndërsa ndryshimi në ligjin tjetër, atë për AKEP, parashikohet se ky institucion do të bëjë regjistrimin e të gjitha mediave online në mënyrë që të ky treg mediatik të jetë i kontrolluar.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.