SHTYPI I SHKRUAR NUK PREKET

Panorama (Albania) - - POLITIKE -

Neni 2 i projektligjit për ndryshimin e ligjit për mediat audiovizive parashikon përjashtimin e shtypit të shkruar nga sanksionet. Në këtë nen përcaktohet se: “Ky ligj zbatohet për transmetimet audiovizive lineare, transmetimet audiovizive jolineare, shërbimet mbështetëse të tyre si dhe shërbimet e publikimeve elektronike. Ky ligj nuk zbatohet për median e shkruar”.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.