KONTRIBUTET

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

Edhe në draftin që pritet të kalojë për miratim brenda këtij viti është vënë në dukje se kjo nismë nuk cenon apo nuk prek vitet kontributive të pas ’ 93- it. “Për efekt të përllogaritjes së pensionit, do të njihen si periudha sigurimi të vlerësuar me pagën minimale, të gjitha periudhat e sigurimit pas datës 1.10.1993 e deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kur këto periudha gjenden të mbuluara me kontribute të paguara sipas masës së kontributit të përcaktuar për personat e vetëpunësuar në bujqësi. Pas datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, për efekt të përllogaritjes së pensionit mujor, periudhat e sigurimit si të vetëpunësuar në bujqësi do të njihen bazuar në pagën, mbi të cilën janë llogaritur dhe paguar kontributet, e përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave”, thuhet në pikën 2, të nenit 12.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.