FJALEKRYQ 2

Panorama (Albania) - - ARGETIM -

1. Teatri i Elbasanit. 7. Mund të jetë operacioni. 11. Një thes. 12. Drejton fakultetin. 14. Një pjesë e emisionit. 15. Janë garat me skuadra. 17. Inicialet e Tesla- s. 18. Ndërmarrje Autonome Sarandë. 19. Telly i togerit Kojak. 20. Fillojnë goditjen. 21. Italia në Internet. 22. Kështu thirrej Marco Pantani. 23. Mbyllin një ditar. 24. El Pibe de oro. 26. Me të bëjnë një tortë. 28. Eshtë hidrokarbu­r. 30. Diftong teatral. 31. Një markë cigaresh. 32. Parashtesa e muskulit. 34. Rastisin në krye. 36. Nota e diapazonit. 37. Fundi i një akti. 38. Markë pistolete. 40. Eshtë detar ai i Durrësit. 42. Eshtë uji si Glina. 43. Akoma është ndryshe. 44. Janë garat më të gjata. 46. Kështu është urdhëri i pakundërsh­tueshëm. 47. Sikur janë në krye 1. Merren në bllok. 2. Paguhen me vonesë. 3. Skuadër greke. 4. Në krye të masave. 5. Ai francez është Emmanuel Macron. 6. Eshtë për të prerë dru. 7. Lindi Isakun. 8. Janë efektet e padëshirua­ra të ilaçeve. 9. Lidhen në krye. 10. Kanë bërë vepra. 12. Eshtë si minder. 13. Një pako postare. 16. Ishte lundërtari i Akerontit. 17. Parafjalë prejardhje­je. 22. Një... për dy. 25. I famshëm ai Zemërluani. 27. Një material për pista 29. Eshtë bishë... ridens. 32. Dalë nga dheu. 33. Duken të gjata në pritje. 35. Një libër hartash 36. Chaney që qe aktor. 39. Ramazzotti këngëtar. 40. Para Shop Boys. 41. Gjysmë tepsie. 42. Një pjesë e martirëve. 44. Fillojnë metodën. 45. Në krye të titullarëv­e.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.