Panorama (Albania) : 2019-08-03

FAQE 1 : 1 : 1

FAQE 1

Botim i PANORAMA GROUP Viti XVIII, Nr. 5999 E SHTUNE, 3 GUSHT 2019 ROBERT RAKIPLLARI REDI GJUZI, ARISTIR LUMEZI KRYEREDAKT­OR: Zv. kryeredakt­orë: Adresa: Rr. “Panorama” ( prapa shkollës “Harry Fultz”), Nd. 3, H. 14. Ap. 3, Njësia Bashkiake Nr. 9, Kodi postar 1016, Tiranë Fax: 00355 42 403 206, Tel 00355 42 403 207 / 08 / 09 Website: www. panorama. com. al E- mail: [email protected] panorama. com. al ; gazetapano­[email protected] hotmail. com; gazetapano­[email protected] yahoo. com; [email protected] panorama. com. al ÇMIMI 30 LEKE ( 1,5 EURO) Hetimet PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.