Panorama (Albania) : 2019-08-03

OPINION : 23 : 23

OPINION

23 PANORAMA 3 2019 E SHTUNE GUSHT NJOFTIM Zyra, Kapanone, Truall Shiten me sipërfaqe totale 50.000 m2, nga ku kapanonet dhe zyrat zëne sipërfaqe totale 11.000 m2 dhe pjesa tjetër prej 39.000m2 është truall, me certifikat­ë të rregullt pronësie. Ambjenti është shumë i përshtatsh­ëm për zhvillimin e çdo lloj aktiviteti tregtar. Trualli mund të përdoret për ndërtimin e vilave turistike dhe fshatrave turistike. Cel: 0693947575 Adresa: Elbasan PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.