Panorama (Albania) : 2019-08-03

POLITIKE : 5 : 5

POLITIKE

PANORAMA 5 3 2019 E SHTUNE GUSHT DOSJA “339” H E T I M I Zëvendësnd­ihmëssekre­tari i Shtetit KONTAKT M A S T E R BACHELOR UNIVERSITE­TI - FIZIOTERAP­I - INFERMIERI E PERGJITHES­HME - TEKNIKE LABORATORI MJEKESOR - LABORANT I LARTE DENTAR - TEKNIKE IMAZHERI DHE RADIOTERAP­I web: email: www. ual. edu. al [email protected] ual. edu. al - STOMATOLOG­JI - FARMACI - FIZIOTERAP­I KLINIKE - INFERMIERI KLINIKE - TEKNOLOGJI DENTARE E AVANCUAR ALDENT Tel: 069 20 75 216 Besoni tek Profesioni­stet! Adresa: Rruga e Dibres, Te Selvia, Tirane I Akredituar në të gjitha degët! PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.