FJALEKRYQ 2

Panorama (Albania) - - ARGETIM -

1. Një është marsi. 5. Fillojnë udhëtimin. 7. Gjysma e apelit. 10. Fillojnë reformën. 12. Një vend ku prehen martirë. 14. Janë marrëdhëni­e. 17. Një pjesë e reostatit. 18. Ka shkruar Les Rougon Macquart. 20. Eshtë disfatisti. 22. Inicialet e Moravia- s. 24. Eshtë asketi. 25. Inicialet e Einstein 26. Janë pagesat për artikuj. 28. Gjysmë alarmi. 31. Janë kaçakë. 32. Një teolog në xhami. 34. Gjysma e datave. 35. Koha e një viti. 36. Eshtë dhelpra për antonomazi. 38. Qe poet i famshëm rus. 40. Gjysmë lepuri. 41. Joan që qe piktor. 42. Eshtë lloj krokodili. 47. Janë në skaje. 48. Janë defekte në bord. 49. Një mund të jetë mbi xhiro. 50. Eshtë makina për guidë. 1. Carey këngëtare. 2. Sulet pa kufij. 3. Egoyan regjisor. 4. Fillojnë javën. 6. Hapen për ajër. 7. Eshtë thirrje. 8. Eshtë edhe ajo gjeografik­e. 9. Ramazzotti këngëtar. 10. Chris këngëtar 11. Mbetet në fund. 13. Eshtë një pikë për t'u mbështetur. 15. Një fjalë goxha 16. Telat pa zë. 19. Eshtë gara më e gjatë 21. Bie me ballë. 23. Ishin sandalet e Oskeolas. 24. Gjysma homazh. 27. Përpilojnë akte juridike. 29. Gjysma e linjës. 30. Pak amatorizëm. 33. Inicialet e Kurosawa- s. 34. Vriten nga espada. 36. Edgar piktor. 37. Shkruhet në janar. 39. Eshtë sport me stil të lirë. 40. Direkt nga... Londra. 43. Gjysmë lambik. 44. Roth aktor. 45. Parafjala e veshit. 46. Vreri pa kufij.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.