SI TRAJTOHEN KËRKESAT E VEÇANTA PËR KOMPENSIM FINANCIAR

Panorama (Albania) - - SPECIALE -

Subjektet që shprehin vullnetin për t'u kompensuar financiari­sht me kërkesë të veçantë do të përfitojnë kompensim nga ky fond, sipas kësaj procedure:

a) Kur subjekti kërkon të kompensohe­t financiari­sht brenda 1 viti, atëherë ai përfiton 20% të vlerës së kompensimi­t dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.

b) Kur subjekti kërkon të kompensohe­t financiari­sht brenda 3 vjetësh, atëherë ai përfiton 30% të vlerës së kompensimi­t dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.

c) Kur subjekti kërkon të kompensohe­t financiari­sht brenda 5 vjetësh, atëherë ai përfiton 40% të vlerës së kompensimi­t dhe heq dorë nga pjesa tjetër e kësaj vlere.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.