BALLA: ZGJEDHJE NË ÇDO ORGANIZATË

Panorama (Albania) - - POLITIKE -

Sekretari i Përgjithsh­ëm në PS, Taulant Balla, prezent në këtë takim, ka kërkuar kryerjen e regjistrim­it elektronik të anëtarësis­ë brenda datës 5 shtator, ndërsa kryetarët e organizata­ve socialiste të zgjidhen deri në 16 tetor, ku duhet të përfshihen njerëz me integritet. Gjithashtu, po dje, është zgjedhur Këshilli i Rajonit të Veriut, me pjesëmarrj­en e drejtuesve të qarqeve, kryetarëve të bashkive dhe drejtuesve të asambleve socialiste të bashkive dhe njësive administra­tive.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.