214

Panorama (Albania) - - POLITIKE -

MILIONË

euro kushton kontrata koncesiona­re e segmentit rrugor MilotBalld­ren, plus 52 165 040 euro TVSH. Edhe në këtë segment, autoriteti kontraktue­s është Ministria e Infrastruk­turës dhe Energjetik­ës

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.