FJALEKRYQ 2

Panorama (Albania) - - ARGETIM -

1. Janë ngasje 9. Gjëja e romakëve 11. Cross aktore 12. Një pjesë e sombreros 14. Është si baba 15. Ndryshon çdo ditë 16. Të parat në sondazh 17. Eshtë filmi pa aktorë 20. Në fund të krahut 22. Janë të ndaluara në kthesë 23. Metheny kitarist 25. Janë thesare 26. Ai ekzekutiv tani është bashki 28. I famshmi Pacino 30. Mund të jenë sekrete 32. Hilet pa ekstreme 33. Kush del.... mbështet 35. Fillojnë tatëpjetën 36. Mund të jenë të rralla 38. Eshtë detyrim që paguhet 40. Janë si kësula 41. Mbyllin kuvendin 42. Në krye të masave 43. Satelit i Jupiterit 44. Taulanti kërkon një.... 46. U shkrua nga Theodore Dreiser 47. Eshtë klasik me tutu 2. Thurman aktore 3. E dymbëdhjet­ë ajo e Shakespear­e 4. Pak dramatike 5. Këhtu përfundon një polic 6. Përfshin pakicat kombëtare 7. Diftong teatral 8. Kanë dhoma për shoferë të tilla 10. Janë biletaritë. 12. Eshtë shalë... gomari 13. Shpirti i madh i lëkurëkuqv­e 14. Një mund të jetë gjykues 15. Një monedhë e dikurshme 16. Janë teke në stane 17. Fincher regjisor i Seven 18. Ka shirit me këngë 19. Inicialet e Mann nobelist 21. Një pjesë e taktikës 24. Të çara ato të Shollohovi­t 27. Bëhen duke u pergjigjur negativish­t të tilla 28. Janë vegla 29. Eshtë pjesë e dramës 31. Eshtë pëlhurë vere 32. Eshtë muaji i gushtit 34. Një nivel shoqëror 36. Mbarojnë fare 37. Një ndenjëse me rezerva 39. Markë kamioni 40. Dario nobelist italian 43. Fundi i një fatziu 45. Rifillojnë nga kreu.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.