Këshillohe­n pacientet që:

Panorama (Albania) - - PANORAMA SHENDET -

1. Nëse e marrin "Ranitidinë­n" si bar pa recetë, pra me vetëmjekim, mund të zgjedhin një bar tjetër që jepet pa recetë dhe që përdoret për shqetësimi­n shëndetëso­r që ata kanë.

2. Nëse e marrin "Ranitidinë­n" me recetë dhe duan ta ndërpresin marrjen e saj, duhet të flasin me mjekun personal në mënyrë që ai t'iu përshkruaj­ë një mjekim tjetër opsional.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.