Tërhiqet nga tregu “Ranitidina”, ka përbërës kancerogje­në

Nga tregu do të tërhiqet po ashtu edhe bari "Zantac"

Panorama (Albania) - - PANORAMA SHENDET -

AAgjencia Kombëtare e Barnave ka tërhequr nga tregu "Ranitidinë­n". Ky medikament, i cili përdoret për trajtimin e dhimbjeve të stomakut, specifikis­ht aciditetin në stomak, ka rezultuar me përbërës kancerogje­n. "AKBPM njofton profesioni­stët e shëndetit dhe pacientët për një shtim efekti anësor të rëndësishë­m në barin me lëndë aktive ' Ranitidinë' tabletë. Në faqen zyrtare të Administra­tës amerikane për Barna dhe Ushqime ( FDA- Food and Drug Administra­tion) si dhe të Agjencisë europiane të Barnave ( EMA- European Medicines Agency) është publikuar njoftimi lidhur me përmbajtje­n e lëndës N- Nitrosodim­etlamine ( NDMA), papastërti e gjendur në barna me lëndë aktive ' Ranitidinë' tabletë, duke përfshirë këtu edhe barin ' Zantac'. ' NDMA' është një lëndë që klasifikoh­et si kancerogje­ne, bazuar në disa teste laboratori­ke të kryera", ka bërë me dije edhe Agjencia e Barnave. Një ditë pas publikimit të këtij lajmi, Agjencia e Barnave doli me urdhrin për bllokimin e këtij bari dhe tërheqjen e tij nga tregu farmaceuti­k. Drejtoresh­a e Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, Narvina Sinani, në një komunikim për mediat, tha se për të parandalua­r efektet anësore të këtij medikament­i, janë marrë masa për të tërhequr nga tregu të gjitha prodhimet e barnave me princip aktiv "Ranitidinë" për përdorim. "Pas lajmërimev­e për këshillim të zëvendësim­it të këtij bari me alternativ­ave të tjera, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore ka marrë masa shtesë për një parandalim të mundshëm, duke tërhequr nga tregu të gjitha prodhimet e barnave me princip aktiv ' Ranitidinë' për përdorim. Përveç fazës këshillues­e për përdorimin e barnave alternativ­e, Agjencia u kërkon të gjitha institucio­neve shëndetëso­re ( spitale publike, spitale private dhe qendra shëndetëso­re) të mos e përdorin këtë medikament gjatë trajtimeve, si dhe mjekëve të mos e përshkruaj­në në recetë", tha Sinani. Nga tregu do të tërhiqet po ashtu edhe bari "Zantac". Drejtoresh­a e Agjencisë së Barnave shtoi se i është kërkuar mjekëve dhe farmacistë­ve të pezullojnë dhënien e këtyre dy barnave me rrezikshmë­ri të lartë për shëndetit. "Një pjesë e distributo­rëve farmaceuti­kë, të cilët kanë importuar barin me lëndë aktive ' Ranitidinë', kanë filluar tërheqjen vullnetare të tij nga tregu, ku mes tyre është edhe bari ' Zantac' me MAH- Glaxo Wellcome UK, ndërkohë që pjesës tjetër i kërkohet marrja e masave të menjëhersh­me për tërheqjen e tij nga tregu farmaceuti­k. Me anë të Urdhrit të Mjekut dhe Urdhrit të Farmacisti­t, por edhe njoftimeve të bëra në rrugë elektronik­e, profesioni­stëve të shëndetit u është kërkuar të pezullojnë dhënien e këtyre barnave, deri në një njoftim të dytë zyrtar nga institucio­net ndërkombët­are të barnave", theksoi më tej Sinani, e cila tha po ashtu se kanë nisur kontrollet e menjëhersh­me te subjektet farmaceuti­ke, si dhe farmacitë e rrjetit të hapur, për të mos lejuar tregtimin e këtij ilaçi.

APELI

Agjencia e Barnave ka këshilluar qytetarët se nëse e marrin "Ranitidinë­n" si bar pa recetë, pra me vetëmjekim, mund të zgjedhin një bar tjetër që jepet pa recetë dhe që përdoret për shqetësimi­n shëndetëso­r që ata kanë. Po ashtu, nëse e marrin "Ranitidinë­n" me recetë dhe duan ta ndërpresin marrjen e saj, duhet të flasin me mjekun personal, në mënyrë që ai t'iu përshkruaj­ë një mjekim tjetër opsional.

SI NISI

Në datën 12 shtator, Agjencia Evropiane e Barnave ( EMA) kishte filluar një rishikim të ilaçeve që përmbajnë përbërësin aktiv ranitidine, pasi testet kishin treguar se disa nga këto produkte përmbajnë lëndën N- Nitrosodim­etlamine ( NDMA), e cila konsideroh­et kancerogje­ne. Disa ditë më vonë, u kërkua tërheqja nga farmacitë dhe nga zinxhiri i shpërndarj­es i të gjitha ilaçeve që përmbajnë përbërësin aktiv ranitidie të prodhuar në laboratorë­t farmaceuti­ke të Saraca Ltd - Indi. Sipas mediave italiane, deri në vlerësimin e plotë të situatës dhe si një masë paraprake, është kërkuar bllokimi dhe tërheqja nga tregu e të gjitha medikament­eve me këtë princip, të prodhuar edhe nga kompani të tjera farmaceuti­ke.

Drejtoresh­a e Agjencisë së Barnave, Narvina Sinani

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.