130

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

MIJË PENSIONIST­Ë

në të gjithë vendin janë përfitues të lidhjes dhe sahatit të ri pa pagesë. Shifra u referohet të dhënave nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Por, ky nuk është i vetmi përfitim për këtë kategori familjarës­h. Tri taksa ekzistuese në faturën e ujit, ajo për pastrimin, infrastruk­turën arsimore dhe taksa e pronës, nuk paguhen gjithashtu nga pensionist­ët kryefamilj­arë. Edhe për këto të fundit, mënyra e përfitimit është e njëjtë.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.