Panorama (Albania) : 2019-09-29

PANORAMA SHENDET : 13 : 13

PANORAMA SHENDET

19 SUPLEMENT I PËRJAVSHËM Redaktore përgjegjës­e: ADA HAZIZOLLI FLET MJEKJA ALERGOLOGE ORNELA MARKO Astma te fëmijët, rreziku për rishfaqjen e sëmundjes dhe si parandaloh­et Faqe 15 ALARMI Artriti reumatoid, komplikaci­onet në zemër dhe mushkëri Tërhiqet nga tregu “Ranitidina”, ka përbërës kancerogje­në Faqe 14 Faqe 16 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.