INSTITUCIO­NE

Panorama (Albania) - - AKTUALITET -

të reja pritet të krijohen si rezultat i ndryshimev­e të reja në sistemin e drejtësisë. Konkretish­t, Inspektora­ti i Lartë i Drejtësisë, Struktura e Posaçme Antikorrup­sion dhe Byroja Kombëtare e Hetimit

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.