FJALEKRYQ 2

Panorama (Albania) - - ARGENTIM -

1. Njëlloj si laike. 7. Kështu fillon sakrifica. 8. Kurosawa që qe regjisor. 9. Diftong teatral. 10. Me të nxjerrin tapë. 11. Një skuadër. 13. Një pjesë e satelitëve. 16. Një si calik. 19. Mund të jetë silikate. 20. Neill aktor. 22. Ato të Herkulit kishi mbishkrimi­n Non plus ultra. 24. Ai i zi është nafta. 25. Shtrihet ndërmjet Argjentinë­s dhe Kilit. 27. Qendër banimi. 28. Vjen nga muza. 30. Kompozoi një Bolero. 31. Është planeti i kuq. 32. Vitet pa kufij. 34. Rivera që qe piktor. 35. Stili pa ekstreme. 36. Një element me simbol Ni. 38. Vihen si nofka. 39. James që qe këngëtare. 1. Shkruhet për filma. 2. Me të bëjnë thikë. 3. Satie që qe kompozitor. 4. Vihet një për të mbyllur. 5. Kastile në fund. 6. Binjaket në klasa. 7. Inicialet e Penn. 10. Tri të parat në atletikë. 12. U shkrua nga Maupassant. 13. Kështu thirrej Aristoteli. 14. Janë armët si kallashnik­ov. 15. Roberto stilist. 17. E ka simbolin © . 18. Është qymez. 20. George që qe shkrimtare. 21. Ndjek një Re. 23. I bëjnë të përkëdhelu­rit. 26. Janë të larta ato të kampionëve. 28. I famshëm ai i Aleksandri­së. 29. Është gjuha e Putin. 30. Guri qe piktor. 33. Gjysmë krenar. 37. Kufizojnë lëvizjet.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.