FJALEKRYQ 1

Panorama (Albania) - - ARGENTIM -

1. Janë marrëdhëni­et që vendosen. 7. Craig ndër James Bond. 8. Inicialet e Mendes regjisor. 9. I mungon harbutit. 10. Ruhet në konspiraci­on. 14. Hari spiune. 15. Jo të gjithë. 16. Gjysma e fallit. 17. Quhej Arabia Felix nga romakët. 19. Fillon nesër. 20. Kufizojnë mjetet. 21. Poeti i Panem et circenses. 23. Fillojnë bukur. 24. U shkrua nga Ndre Mjeda. 25. Një sport individual dimëror. 27. Mbyllin një dyqan. 28. Mbahet një për linjën. 29. Ruhen në fund. 30. Inicialet e Delon. 31. Kështu fillojnë lajmet. 32. I paharruari Presley. 33. Mund të jetë kuzhine. 34. Mbyllin një takim. 35. Polanski regjisor. 36. Fara këngëtare. 37. McKellen aktor. 38. Qe babai i Akilit. 1. Ndryshon çdo ditë. 2. Mund të nxirren me duf. 3. Mbyll frazën. 4. Fletë pa kufij. 5. Tri të parat në olimpiadë. 6. Shkroi Thérèse Raquin. 8. Laurel që qe komik. 10. Georges që krijoi maigret. 11. Sergej që qe poet. 12. Një mund të jetë kullues. 13. Kështu fillon efekti. 14. Martin Balsam. 15. Janë lufte ato mehari. 17. Inspektori që ndjek kriminelin Fantômas. 18. Flet për Akilin dhe Hektorin. 20. Robert i Njeriu pa cilësi. 21. Verne që shkroi Michel Strogoff. 22. Fleming që krijoi James Bond. 24. Kështu thonë se mbetet faji. 26. Costner aktor. 28. Moore aktore. 30. Heche aktore. 31. U kompozua nga Alban Berg. 33. Krijoi detektivin Auguste Dupin ( inic). 35. Kufizojnë rajonin. 36. Ente Ekonomike.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.