NJOFTIM ANKANDI

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

Zyra e përmbarimi­t privat Najada R. Beqaraj, njofton shtyrjen e ankandit, faza II ( e dytë), për shitjen e pasurisë së paluajtshm­e të llojit Truall, nr. 53/ 41, ZK 1666, vol 5, fq. 83, adresa Mirditë, me sip. 500 m2, nga ku 118.7 m2 sip. Ndërtimi. Te përshkrimi i veçantë ka “Leje legalizimi, god shërbimi 1 kat, str500 m2, snd 118.7 m2, tenda karburanti” në pronësi të Bukurie Pal Kola. Çmimi me të cilin fillon shitja në ankand është në vlerën 5.824.000 ( pesë milion e tetëqind e njezet e katër mijë) lekë. Ankandi zhvillohet në datën 23.01.2020, ora 16: 30 në zyrën e përmbarues­it gjyqësor. Adresa: Bul. “Gjergj Fishta, kulla nr. 1, kati i dytë, Tiranë. Nr cel 0693177499.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.