40

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

MILIONE dollarë parashikoh­et të arkëtohen nga nisma për rivlerësim­in e pasurive të paluajtshm­e. Rivlerësim­i me 3 për qind u jep mundësi qytetarëve të përditësoj­në çmimin e banesës që kanë në pronësi përkundrej­t një fature të reduktuar

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.