Panorama (Albania) : 2020-01-14

POLITIKE : 5 : 5

POLITIKE

PANORAMA 5 14 2020 E MARTE JANAR S I T U A T A P A S T E R M E T I T O P O Z I T A Kreu i PD rikthehet në Durrës me banorët e prekur nga tërmeti Firmoset marrëveshj­a NJOFTIM Dëgjesa Publike në kuadër të përgatitje­s së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis ( VNM) – Projekti HPP Kalivaç “Kompania koncesiona­re Ayen- ALB” do të ndërmarrë realizimin e Projektit të “Hidrocentr­alit Kalivaç”, sipas Marrëveshj­es së Koncesioni­t Nr. 1268, Datë 08/ 6/ 2018 “Për ndërtimin e Hidrocentr­alit Kalivaç”. Kompania Ayen- ALB sh. a. ju njofton se ka filluar procesin e informimit me publikun në kuadër të përgatitje­s së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin HPP Kalivaç i cili do të zbatohet mbi lumin Vjosë. Projekti do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdr­ejtë territoret e Bashkive Memaliaj dhe Tepelenë, të Qarkut Gjirokastë­r. Qëndrës Kulturore Dëgjesa me publikun do të zhvillohet në ambientet e të Memaliaj, në datën në sheshin kryesor të qytetit 22 Janar 2020, ora 11: 00. Për çdo koment tuajin rreth projektit, ju lutem adresohuni në faqen e internetit të Agjesisë Kombëtare të Mjedisit: http:// www. akm. gov. al/ assets/ permbledhj­e- joteknike-( 2) 3. pdf si dhe faqen e projektit http:// kalivachpp. com/ sq/ contact/ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.