KUSHTETUES­JA LA NË FUQI DËNIMIN PËRJETË PËR DOKLEN

Panorama (Albania) - - AKTUALITET -

Gjykata Kushtetues­e, në vitin 2017 rrëzoi kërkesën e Endrit Dokles për prishjen e vendimit me dënim të përjetshëm dhe kthimin e çështjes për rigjykim. Dokle në kërkesën e tij kishte pretenduar shkelje të kryera nga gjykatat e shkallëve më të ulëta gjatë shqyrtimit gjyqësor. Ai argumenton­te se Gjykata e Lartë kishte refuzuar padrejtësi­sht shumë kërkesa të tij, që i konsideron­te të ligjshme dhe që ndryshonin tërësisht thelbin e çështjes. Por pasi çështja u shqyrtua, Kushtetues­ja vendosi që të mos e pranojë ankimin si të pabazuar. "Gjykata vlerëson se pretendimi i kërkuesit për cenimin e afatit të arsyeshëm është i pabazuar. Nisur nga sa më lart, Gjykata në përfundim të gjykimit vlerëson se kërkesa e paraqitur nga kërkuesi është e pabazuar", shkruhet në vendim. vrasjen e tij. Por në afërsi të lokalit të shtetasit Lulzim Berisha, në rrethana jo shumë të qarta, Ahmet Ajeti ka mbetur i plagosur.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.