35

Panorama (Albania) - - AKTUALITET -

VITE burg duhet të ketë kryer një i dënuar me burgim të përjetshëm, që të përfitojë nga liria me kusht me ligjin e sotëm. Në kohën kur është dënuar Dokle, ligji parashikon­te që duhet të plotësonte 25 vite burg dhe të konsideroh­ej rast i jashtëzako­nshëm. Në vendimin për Doklen është zbatuar ligji i vjetër.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.