“Zhvillimi ekonomik, kyç bashkëpuni­mi biznes- bashki”

Panorama (Albania) - - EKONOMI -

Denaj: Kryebashki­akët të bëhen palë për verifikimi­n e pasurive

“Bashkëpuni­mi ndërmjet “Nëpërmjet këtij takimi, gjej bizneseve dhe bashkive ëshme vend të ribëj një ftesë për të kyç për zhvillimin të gjithë kryebashki­akët, që ekonomik të vendit”. Apeli të përqendroj­në kapacitete­t e vjen nga ministrja e Finantyre njerëzore në drejtim të cave, Anila Denaj. Gjatë verifikimi­t të pasurive dhe mbledhjes së Këshillit të Inbashkëpu­nimit me Kadasvesti­meve, Denaj theksoi trën Fiskale, mbi bazën e së nevojën e rritjes së komunicilë­s zbatohet një sistem i kimit dhe bashkëpuni­mit drejtë i taksimit mbi pronën”, mes bashkive dhe biznesit, u shpreh ministrja. Dje u prenë funksion të rritjes së transzantu­a edhe anketimi i kryparencë­s dhe zhvillimit er nga Këshilli i Investimev­e ekonomik të vendit. Ministrpër bashkëvepr­imin e sipërja e Financave dhe Ekonomarrë­sve me pushtetin venmisë, Anila Denaj, kërkoi po dor. Rritja e cilësisë së shërashtu nga kryebashki­akët të bimeve, mundësimi i shërbibëhe­n palë për verifikimi­n e meve online janë vetëm disa pasurive, një proces i nisur nga shqetësime­t e biznesit, të ky nga Agjencia e Kadastrës. cilat kanë dalë në pah

Dje, gjatë mbledhjes së Këshillit të Investimev­e

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.