ME KËSTE

Panorama (Albania) - - POLITIKE -

Pronarët kanë të drejtë të zgjedhin për t'u trajtuar financiari­sht përmes skemës së përshpejtu­ar, duke përfituar 20% të shumës brenda 1 viti, 30% brenda 3 vitesh dhe 40% brenda 5 vitesh, por me kushtin për të hequr dorë nga pjesa tjetër e kompensimi­t. Që do të thotë, pavarësish­t nëse vendimi është i ri në kohë, pavarësish­t llojit të pasurisë së njohur dhe pavarësish­t se sa arrin vlera e kompensimi­t, pronarët trajtohen financiari­sht sipas kërkesës për 1, 3 apo 5 vite.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.