Panorama (Albania) : 2020-02-04

SOCIALE : 15 : 15

SOCIALE

PANORAMA 15 4 2020 E MARTE SHKURT B A S H K I A E T I R A N E S S T R E H I M I KUSHTET E KREDITIMIT Banka Kombëtare Tregtare - Monedha e kreditimit: Lek - Afati maksimal i kredisë: 420 muaj - Norma e interesit: Bono Thesari 12- mujore + 1.45% - Komisioni i disbursimi­t: 1% - Shuma e kredisë në raport me vlerën e banesës: 80% - Lloji i kolaterali­t të pranuar: pasuria e patundshme që do blihet 302 përfitues Intesa San Paolo Bank - Monedha e kreditimit: Lek - Afati maksimal i kredisë: 360 muaj - Norma e interesit: Bono Thesari 12- mujore + 0.5%, por jo më pak se 2% - Komisioni i disbursimi­t: 0% - Shuma e kredisë në raport me vlerën e banesës: 85% - Lloji i kolaterali­t të pranuar: pasuria e patundshme që do blihet Raiffeisen Bank - Monedha e kreditimit: Lek - Afati maksimal i kredisë: 360 muaj - Norma e interesit: Tribor 12- mujor, por jo më pak se 3% - Komisioni i disbursimi­t: 0% - - Shuma e kredisë në raport me vlerën e banesës: 80% - Lloji i kolaterali­t të pranuar: pasuria e patundshme që do blihet PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.