Panorama (Albania) : 2020-02-04

AKTUALITET : 8 : 8

AKTUALITET

PANORAMA 4 2020 8 E MARTE SHKURT Ligji i censurës 1.4 TABELA E FONDEVE TE PERFITUARA Partia Socialiste e Shqipërisë 63 417 047 Partia Demokratik­e 38 911 877 Lëvizja Socialiste për Integrim 20 012797 Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 7 447 477 Lista e Barabartë 4 841 667 Partia Socialdemo­krate 5 369 137 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.