Panorama (Albania) : 2020-02-07

SOCIALE : 12 : 12

SOCIALE

PANORAMA 12 7 2020 E PREMTE SHKURT U N I V E R S I T E T I L U A R A S I L E K S I O N I Reforma në Drejtësi e procesi i vetingut vazhdojnë të mbeten prioritet për qeverinë shqiptare. Që prej 2024- s, kjo iniciativë u ndërmor me synim rritjen e pavarësisë dhe fuqizimin e sistemit të drejtësisë për të rritur eficiencën e për të luftuar korrupsion­in. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.