80

Panorama (Albania) - - SOCIALE -

MIJE

qytetarë që kanë marrë lejen e legalizimi­t, por janë në proces regjistrim­i për të marrë certifikat­ën e pronësisë, përfitojnë nga vendimi i qeverisë për të rivlerësua­r pronën kundrejt detyrimit tatimor prej 3%

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.