4

Panorama (Albania) - - AKTUALITET -

ANETARE të Këshillit të Lartë të Prokuroris­ë janë shkarkuar nga Shkalla e Dytë e vetingut. Ata janë konfirmuar si të përshtatsh­ëm në të tria kriteret nga KPK, por Kolegji ka vlerësuar se nuk janë të besueshëm në kriterin e pasurisë.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania

© PressReader. All rights reserved.