Panorama (Albania) : 2020-03-13

AKTUALITET : 3 : 3

AKTUALITET

PANORAMA 3 13 2020 E PREMTE MARS R R E Z I K U N G A K O R O N A V I R U S I S I T U A T A ECURIA E TESTEVE DHE RASTEVE TË KONFIRMUAR­A DATA 6 MARS 53 raste të dyshuara, asnjë i infektuar DATA 7 MARS 58 raste të dyshuara, asnjë i infektuar DATA 8 MARS 59 raste të dyshuara, 2 të infektuar DATA 9 MARS 77 raste të dyshuara, 6 të infektuar DATA 10 MARS 114 raste të dyshuara, 10 të infektuar Data 11 mars 241 raste të dyshuara, 15 të infektuar dhe një viktimë DATA 12 MARS 298 raste të dyshuara, 23 të infektuar SHPËRNDARJ­A E RASTEVE TË KONFIRMUAR­A ME COVID- 19 ËSHTË SI VIJON: Tiranë 16 raste Durrës – 3 raste ( njëra prej të cilave ka ndërruar jetë) Lushnje 1 rast Elbasan 2 raste Rrogozhinë 1 rast PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.