Panorama (Albania) : 2020-03-13

POLITIKE : 9 : 9

POLITIKE

PANORAMA 9 13 2020 E PREMTE MARS R R E Z I K U N G A K O R O N A V I R U S I M A S A T Banka e Shqipërisë ka pezulluar me tre muaj pagesat e kësteve të kredive si për bizneset ashtu edhe për individët, në rastet se evidentohe­t paaftësi pagimi. Mbyllja e bizneseve PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.