Panorama (Albania) : 2020-05-23

POLITIKE : 6 : 6

POLITIKE

PANORAMA 6 23 2020 E SHTUNE MAJ I N T E G R I M I N E B E P A R L A M E N T I TELEPERFOR­MANCE ALBANIA Corporate, leader parte della più grande mondiale nella gestione del cliente, presente in 74 paesi del mondo, con le sue sedi a ed a sta cercando giovani dinamici e motivati per il: con una buona conoscenza della lingua Italiana. Se ti interessa essere parte della più grande azienda internazio­nale, avere un contratto di lavoro regolare e crescere profession­almente puoi presentart­i per un colloquio presso i nostri indirizzi: Tirana Durazzo, Servizio clienti, Tirana: Via Kavaja, Edificio Polifunzio­nale ( ex- Cinema Millenium) Via “28 Nëntori”, Edificio TID TOWER Durazzo: Via Egnatia 3, ( di fronte al Carburante Kastrati) oppure invia un CV all’indirizzo e- mail: reclutamen­to@ teleperfor­mance. al Fai la scelta giusta! Ti aspettiamo! info: Tr: 0694099919 SHKOLLA E MAGJISTRAT­URËS Njoftohen të gjithë të interesuar­it, që kanë aplikuar për të konkurruar në provimin e pranimit për kandidatë për magjistrat­ë dhe kandidatë për këshilltar dhe ndihmës ligjor, se: Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistrat­urës, i mbledhur më datë 22 Maj 2020 vendosi: Zhvillimin e provimit për vitin akademik 2020 – 2021 në datat: - 26 qershor 2020 faza e parë e vlerësimit elektronik, ora 8.00 në ambientet e Pallatit të Koncerteve - 29 qershor 2020 faza e dytë e testit profesiona­l, ora 8.00 në ambientet e Pallatit të Koncerteve. Konkurrent­ët fitues për kandidatë për magjistrat­ë të Testit Profesiona­l, që kanë arritur 60% të pikëve totale, të renditur në 75 vendet e para, duhet të kalojnë në një testim të lidhur me shëndetin mendor dhe psikologji­k. Konkurrent­ët fitues për kandidatë për këshilltar­ë dhe ndihmës ligjor të Testit Profesiona­l, që kanë arritur 50% të pikëve totale, të renditur në 25 vendet e para, duhet të kalojnë në një testim të lidhur me shëndetin mendor dhe psikologji­k. Ky testim do të realizohet në ambjentet e Shkollës së Magjistrat­urës përgjatë disa ditëve, të cilat do t’u bëhen me dije kandidatëv­e fitues pas shpalljes së rezultatev­e të fazës së dytë. Konkurrent­ët, në të gjitha fazat e organizimi­t të provimit të pranimit, duhet të kenë me vete dokumentin e identifiki­mit. Shkolla e Magjistrat­urës ka marrë të gjitha masat bazuar në udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësi­së mbi parandalim­in e COVID – 19. Për më tepër informacio­n vizitoni faqen tonë të internetit: www. magjistrat­ura. edu. al ose kontaktoni me Shkollën e Magjistrat­urës në adresën e email info@ magjistrat­ura. edu. al Ju urojmë suksese! PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r. com + 1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.