Panorama (Albania)

KOEFICIENT­ET E REJA

-

Për pagat referuese deri më datë 31.12.1993

Për pagat e vitit 1994 Për pagat e vitit 1995 Për pagat e vitit 1996 Për pagat e vitit 1997 Për pagat e vitit 1998 Për pagat e vitit 1999 Për pagat e vitit 2000 Për pagat e vitit 2001 Për pagat e vitit 2002 Për pagat e vitit 2003 Për pagat e vitit 2004 Për pagat e vitit 2005 Për pagat e vitit 2006 Për pagat e vitit 2007 Për pagat e vitit 2008 Për pagat e vitit 2009 Për pagat e vitit 2010 Për pagat e vitit 2011 Për pagat e vitit 2012 Për pagat e vitit 2013 Për pagat e vitit 2014 Për pagat e vitit 2015 Për pagat e vitit 2016 Për pagat e vitit 2017 Për pagat e vitit 2018 Për pagat e vitit 2019 Për pagat e vitit 2020 Për pagat e vitit 2021 Për pagat e vitit 2022

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania