Panorama (Albania)

FJALEKRYQ 2

-

HORIZONTAL

1. Janë ngasje

9. Gjëja e romakëve

11. Cross aktore

12. Një pjesë e sombreros

14. Është si baba

15. Ndryshon çdo ditë

16. Të parat në sondazh

17. Eshtë filmi pa aktorë

20. Në fund të krahut

22. Janë të ndaluara në kthesë

23. Metheny kitarist

25. Janë thesare

26. Ai ekzekutiv tani është bashki

28. I famshmi Pacino

30. Mund të jenë sekrete

32. Hilet pa ekstreme

33. Kush del .... mbështet

35. Fillojnë tatëpjetën

36. Mund të jenë të rralla

38. Eshtë detyrim që paguhet

40. Janë si kësula

41. Mbyllin kuvendin

42. Në krye të masave

43. Satelit i Jupiterit

44. Taulanti kërkon një ....

46. U shkrua nga Theodore Dreiser

47. Eshtë klasik me tutu

VERTIKAL

2. Thurman aktore

3. E dymbëdhjet­ë ajo e Shakespear­e

4. Pak dramatike

5. Këhtu përfundon një polic

6. Përfshin pakicat kombëtare

7. Diftong teatral

8. Kanë dhoma për shoferë të tilla

10. Janë biletaritë.

12. Eshtë shalë... gomari

13. Shpirti i madh i lëkurëkuqv­e

14. Një mund të jetë gjykues

15. Një monedhë e dikurshme

16. Janë teke në stane

17. Fincher regjisor i Seven

18. Ka shirit me këngë

19. Inicialet e Mann nobelist

21. Një pjesë e taktikës

24. Të çara ato të Shollohovi­t

27. Bëhen duke u pergjigjur negativish­t të tilla

28. Janë vegla

29. Eshtë pjesë e dramës

31. Eshtë pëlhurë vere

32. Eshtë muaji i gushtit

34. Një nivel shoqëror

36. Mbarojnë fare

37. Një ndenjëse me rezerva

39. Markë kamioni

40. Dario nobelist italian

43. Fundi i një fatziu

45. Rifillojnë nga kreu

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania