Panorama (Albania)

FJALEKRYQ 1

-

HORIZONTAL

1. Era e ftohtë e Provansës.

6. Ajo e luleve është flora.

7. Makinba Felicia.

10. Yat sen, që qe babai i Kinës moderne.

11. Është taksë mbi produktet e konsumit.

14. Një mund të jetë shëtitje.

16. Lipa këngëtare.

17. Parashtesë zmadhuese.

19. Dix që qe piktor.

20. Është si plloçë.

23. Të parat në sondazh.

24. Letra që Oscar Wilde i dërgoi shokut të tij Alfred Douglas.

28. U shkrua nga Defoe.

29. Është mjekësore ajo e pacientit.

30. Sotiraq Bratko te Zonja nga qyteti.

31. Bëjnë hyrke dhe dalje parash.

34. Deti i Sevastopul­it.

36. Ishin popujt me druidë.

37. Është dhomw e nwndhsehsm­e në kishë me varret e shenjtorëv­e.

38. Getz që qe saksofonis­t. 39. Është kupë

VERTIKAL

1. Claude që qe piktor.

2. Në fund të vitit.

3. Sapo fillon.

4. Knock Out.

5. Kështu fillon dashuria.

6. Lancaster që qe aktor.

7. Saze pa zanore.

8. Qe e dënuar të mos i besoheshin profecitë.

9. Sekuenca latine që i atribuohet Tommaso da Celanos.

10. Mud të preket nga ulçera.

11. Inicialet e Delon.

12. Si asgjë, hiç.

13. Alt aktore.

15. Pritet më kot nga Vladimiri dhe Estragoni.

18. Diana këngëtare.

21. Mund të skadojnë.

22. Janë rreth 85 % e myslimamëv­e.

25. Pak elementare.

26. Mund të jenë majolike.

27. Një akt që nxirret nga presidenti.

28. I zanave ai i Fishtës.

32. Qe muza e historisë.

33. Motra_ e Kolë Idromenos.

34. Është djaloshi.

35. Tipat pa kufij.

38. Në krye të subjekteve.

Newspapers in Albanian

Newspapers from Albania